معیارهای خرید دستگاه دایود لیزر

شاید این روزها به دنبال انتخاب وخرید بهترین دستگاه دایود رفع موهای زائد هستید واین یعنی باید معیارهای خرید دستگاه دایود لیزر را دانست تا بتوان فهمید چگونه قویترین دایود والکس را بشناسیم ودر بین اینهمه تنوع محصول ودستگاه در انتخاب خود دچار تردید شده اید

در خصوص خرید دستگاه دایود چندین گزینه بسیار مهم هستند

۱-توان یا وات دستگاه است که طبق روش های مختلفی محاسبه میشه هر دستگاه لیزر دو توان دارد یکی توان اصلی دستگاه ویکی توان یاوات سر بار لیزرها که در بهترین حالت باید به ترتیب ۲۰۰۰ و۸۰۰ وات باشد  مبحث وات بسیار پیچیده است ودر طول عمر مفید دستگاه بسیار تاثیر گزار است

۲-مورد دوم تعداد شات یا عمر مفید هندپیس است که این مورد در ابهام زیادی قرار دارد چرا که اعداد پیشنهادی شرکتها هیچ منبع درستی ندارد وهیچ راهی برای اثبات صحیح یا غلط بودن ان نیست اینجا بحث اعتماد ورزومه شرکت مطرح میشه وگارانتی هایی که شرکت سر تعداد شات به شما خواهد داد  از انجا که هندپیس دایود هندپیس ی با قیمت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است پس در خرید وانتهاب شرکت دقت لازم را انجام دهید تا متضرر نشوید ومورد مهم دیگر اینکه اگر یک مدل دستگاه به ناگاه دچار اف زیادی شد شما به ان خرید شک کنید چراکه تعداد بار لیزر ممکن است کاهش یافت هباشد ودر نتیجه دستگاه تعداد شات کمتری بزند بنابراین هیچ ارزانی بی دلیل نیست

۳-مسئله کولینگ وچیلرهای دستگاه است  من به کررات می بینم پزشکان در موقع خرید اصرار به دیدن دستگاه وکار با ان دارند با این توجیح که کولینگ دستگاه وبدون درد بودن ان را چک کنن غافل از انکه اهمیت کولینگ در تعداد شات بالاست واگر نه که هر دستگاهی در تعداد شات پایین وموقع شروع کار کولینگ مناسبی دادر!!!!!

این خلاصه ای از المان ها ومعیارهای خرید بود وامیدواریم با مشاوره صحیح قبل از خرید بتوانید انتخاب شایسته ای انجام دهید

فهرست